Ho Strik

 

Hovej 21

6857 Blåvand

Denmark

Tel: +45 7527 5403

www.hostrik.dk

info@hostrik.dk

 

(tirsdag + fredag + søndag kl 13-16)